FINANČNÍ DAR

Milí kamarádi, vážení přátelé,

upřímně děkujeme všem za veškeré další finanční příspěvky, které se objevily na konci loňského a počátkem letošního roku na Jáchymkově transparentním účtu. Každá částka velmi potěší  a znamená významnou podporu jeho odborné asistence, rehabilitace nebo léčby na klinice Axon. Díky Vaší štědrosti a dobrosrdečnosti můžeme dál vyhledávat způsoby, jak postupně rozvíjet Jáchymkův potenciál a nepatrně jej posouvat. Jde především o různé typy fyzioterapií a rehabilitací, využíváme možnosti plavání, hipoterapie a také metodu canisterapie.

Chceme touto cestou vyjádřit upřímný dík jak drobným dárcům, tak velkým sponzorům, jmenovitě Nadaci Via, zaměstnancům Úřadu městské části Prahy 9, také Montessori školce Prosek, Dobrému Andělu a dalším anonymním dárcům. Každý finanční obnos má pro nás velkou – především lidskou hodnotu. Jde nám především o to, použít tyto peníze pro Jáchymka co nejúčelněji. Vážíme si empatie a pomoci, kterou nám nezištně poskytujete. Velmi si vážíme Vašeho zájmu a nevšedního přístupu. V žádném případě není dnes samozřejmostí obdarovat cizího člověka. O to větší máme radost a jsme vděční, že v naší obtížné životní situaci nezůstáváme sami. S úctou Tomáš a Linda